Tanıtım, organizasyon, sponsorluklar için fotoğraflar, logolar ve kısa özgeçmiş, Türkçe ve İngilizce olarak bu sayfada yer almaktadır

MASTER OF CEREMONY & SUNUCULUK & MODERATÖRLÜK LOGO

SEVİNÇ SATIROĞLU – KISA ÖZGEÇMİŞ

Haber Sunucusu & Tv Anchor & Master of Ceremony & Akademisyen & Konuşmacı Koçu & Üst Düzey Danışmanı & Yazar

Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve Anadolu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği Siyasal Sistemler Hukuku konularında araştırmalar yaptı. Diyalog Anlatım İletişim, Spikerlik-Sunuculuk Eğitimi’ni tamamladı. Opera sanatçılarından ses eğitimi aldı. İngiliz Kraliyet Müzik Akademisi’nden başarı sertifikası sahibidir. 2003 yılında itibaren CNBC-e, 32. Gün, CNN Türk, Kanal 24 ve Haber Türk Televizyonlarında görev aldı. Uzun yıllar Canlı Yayın Muhabirliği, TV Anchor, Haber Kuşakları Sunuculuğu yaptı. Yaptığı haber ve yayınlarla birçok ödüle layık görüldü.

Tv’nin yanı sıra; 2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında Spikerlik-Sunuculuğu Tekniği eğitmeni olarak başladığı eğitmenlik kariyeri, resmi ve özel kurum-kuruluşlar, iş insanları, üst düzey yöneticiler ve liderlere “Etkili Konuşma, Sunum, Konuşmacı Koçluğu ile Protokol ve İmaj” eğitimleri devam etmektedir. Konuşma ve sunum üzerine Konuşursam Dünya Sarsılır isimli kitabı yazmıştır. 2008 yılından bu yana ulusal ve uluslararası konferans ve zirvelerde Master of Ceremony, Sunucu, Moderatör ve Keynote Konuşmacı olarak da yer almaktadır. Birçok kurumun marka tanıtımlarını seslendirmektedir.

Sevinç Satıroğlu’nun sunuculuk, eğitim ve danışmanlık alanındaki tüm kişisel çalışmaları, 2014 yılından itibaren “Sevinç Satıroğlu-Media Professional” markası altında “Master of  Talk” “Master of Speech” “Master of Prestij” “Master of Voice” markaları ile devam etmektedir. Türkiye çapında birçok devlet ve vakıf üniversitesinde eğitimler veren Sevinç Satıroğlu, halen İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde Konuşma Teknikleri eğitimi vermektedir. Sevinç Satıroğlu, Unicef, BPW gibi uluslararası ve ulusal birçok sivil toplum kuruluşunun üyesi olarak, çevre, eğitim, kadın ve sağlıklı yaşam konularına destek vermektedir.

Etkili Konuşma ve İlham Veren Hikaye Anlatıcılığı üzerine yazdığı “Konuşursam Dünya Sarsılır” isimli kitabı, İstanbul Üniversitesi tarafından Yılın En İyi İletişim Kitabı Ödülü’ne layık görülmüştür.

BRIEF CV

News Anchor & TV Anchor & Master of Ceremony & Academician & Speaker Coach & High Level Consultant & Author

She graduated from Anadolu University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics and Anadolu University, Department of Turkish Language and Literature. She conducted research at Istanbul University and Boğaziçi University on Political Science and International Relations and the Law of Political Systems of the European Union. She attended Dialogue Narration Communication, Announcer-Spokesperson Training. She received voice training from opera singers. She holds a certificate of achievement from the British Royal Academy of Music. Since 2003, she has worked at CNBC-e, 32. Gün, CNN Türk, Kanal 24 and Haber Türk TV channels. She worked as a live broadcast reporter, TV anchor and news anchor for many years. She received countless awards for her news and publications.

Besides TV, she started her career as a trainer of the Announcer-Presenter Technique in educational institutions affiliated with the Ministry of National Education in 2003 and continues to provide “Effective Speaking, Presentation, Speaker Coaching, Protocol and Image” training to public and private institutions, business people, senior managers and leaders. She is the author of a book on speaking and presentation called “Konuşursam Dünya Sarsılır (The World Shakes If I Talk)”. Since 2008, she has been participating in national and international conferences and summits as Master of Ceremony, Presenter, Moderator, and Keynote Speaker. She voices the brand promotions of many institutions.

Sevinç Satıroğlu’s personal work in the field of presenting, training and consultancy continues under the brand “Sevinç Satıroğlu-Media Professional” since 2014 with the brands “Master of Talk” “Master of Speech” “Master of Prestige” “Master of Voice”. Sevinç Satiroglu, who has provided training at many state and foundation universities across Turkey, has been teaching Speaking Techniques at Istanbul Aydin University, Faculty of Communication. Sevinç Satatroğlu is a member of many international and national non-governmental organizations such as UNICEF and BPW, supporting the environment, education, women, and healthy living.

Her book “Konuşursam Dünya Sarsılır (The World Shakes If I Talk)” on Effective Speaking and Inspirational Storytelling was awarded the Best Communication Book of the Year Award by Istanbul University.